ข้อมูลสมุนไพร

หนานเฉาเหว่ย/ป่าช้าเหงา

หนานเฉาเหว่ย/ป่าช้าเหงา

รางจืดต้น

รางจืดต้น

บานค่ำ

บานค่ำ

ชุดเห็ดเทศ

ชุดเห็ดเทศ

กระดาดขาว

กระดาดขาว

ไม้แดง

ไม้แดง

ส้มกบ

ส้มกบ

ว่านขันหมากเศรษฐี

ว่านขันหมากเศรษฐี

ไมยราบ

ไมยราบ

ระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพรในบ้านสวนห้อม ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย